site

VCT Việt Nam

Số 26, Ngõ 55, phố Đỗ Quang,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84.24.3.553 54 86

F: +84.24.3.553 94 24

E: hanoi@vctvietnam.com

W: www.vctvietnam.com

VCT Connecting Business: Lịch

Kéo chuột để chọn nhiều ngày
Ngày Bắt Đầu:  
Ngày Kết Thúc:  
Sắp Xếp:

Đang hiển thị sự kiện bắt đầu từ giữa Chủ nhật, 16 Tháng 3 năm 2008 và Chủ nhật, 22 Tháng 3 năm 2020

Trang 4 của 4
  • Nhật ký Matchmaking tháng 3/2008

    Chủ Nhật, 16 Tháng 3 năm 2008 đến Thứ 6, 21 Tháng 3 năm 2008

    Nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam và “khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới kéo dài trong...xem thêm..