site

Y tế và Khoa học

Ngày 16/11/2012, tại Hà Nội, Đại học Y Hà Nội – Ban chỉ đạo dự án Việt Nam - Hà Lan tổ chức hội nghị tổng kết 19 năm hợp...xem thêm..
Lần đầu tiên ở Việt Nam, Viện Hóa học Công nghiệp (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng thành công vật...xem thêm..