site

Nghiệm thu, bàn giao dự án Nâng cấp Trạm xử lý nước thải Nhà máy Suntory Pepsico Đồng Nai.

Sáng ngày 22/12/2017, Công ty TNHH Ecoba Công nghệ Môi trường (Ecoba ENT) và Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành, bàn giao hệ thống xử lý nước thải với công suất 2.800m3/ngày đêm thuộc khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
pepsico DN2
Sau thời gian thi công khẩn trương, tâm huyết của các kĩ sư Ecoba ENT, Công trình được hoàn thành với chất lượng nước sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT  và được đánh giá cao từ Chủ đầu tư.
Pepsico DN3
 
 
Nguồn: Ecopaent