site

PVOil: Dự kiến IPO vào cuối tháng 1/2018

20% vốn Nhà nước tại PV Oil sẽ được đem chào bán công khai. Bên cạnh đó, 44,9% vốn Nhà nước tại PV Oil cũng sẽ được bán ra cho nhà đầu tư chiến lược và cán bộ công nhân viên.

Đây là những thông tin được lãnh đạo Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PV Oil chia sẻ trong buổi công bố PV Oil đã sẵn sàng cho việc kinh doanh đại trà xăng sinh học E5 RON 92.

Theo quyết định 58 của Chính phủ, PV Oil thuộc nhóm doanh nghiệp Nhà nước không nắm cổ phần chi phối. Vì vậy, lãnh đạo PV Oil đã kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Bộ Công thương xin giảm vốn nhà nước xuống còn 35,1%. Đề nghị này đã được chấp thuận.

Theo phương án được phê duyệt, sau cổ phần hóa, vốn nhà nước giảm xuống 35,1%; 64,9% vốn dành cho nhà đầu tư bên ngoài bao gồm: dành 44,72% bán cho cổ đông chiến lược; đấu giá công khai 20%; bán ưu đãi cho CBCNV 0,18%.

Thời gian thực hiện IPO là tháng 1/2018. “Trong nửa cuối tháng 1/2018 chúng tôi sẽ IPO, trong 3 tháng tiếp theo chúng tôi sẽ đàm phán, hoàn tất chọn lựa nhà đầu tư chiến lược” – ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc PV Oil chia sẻ.

Giá đấu khởi điểm 13.400 đồng/cổ phiếu. Giá trị doanh nghiệp của PV Oil được Kiểm toán định giá 10.342 tỷ đồng (455 triệu USD).
Lãnh đạo PV Oil cho biết, mặc dù PV Oil là doanh nghiệp thuộc nhóm ngành kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, PV Oil đã kiến nghị và được phê duyệt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại PV Oil lên mức tối đa 49%.

Hiện có các nhà đầu tư lớn là những tên tuổi kinh doanh xăng dầu lớn trên thế giới quan tâm đến việc bán vốn Nhà nước tại PV Oil lần này.

PV Oil hiện là 1 trong 5 ông lớn kinh doanh xăng dầu chiếm 90% thị phần: Petrolimex chiếm 48%, PV Oil chiếm khoảng 22%, 3 đơn vị còn lại chiếm khoảng 20%. Hiện trong thị trường kinh doanh xăng dầu chỉ có 2 đơn vị có hệ thống kinh doanh xăng dầu lẻ phủ khắp 63 tỉnh thành cả nước là Petrolimex và PV Oil. PV Oil đang có 3.000 cửa hàng là đại lý, hơn 540 cửa hàng do PV Oil phát triển.

PV Oil vận hành hệ thống kho với tổng sức chứa 1 triệu m3 ở những vị trí thuận lợi. Có đế 50% công suất sẵn sàng cho phát triển kinh doanh trong tương lai.

Nguồn: BizLIVE