site

45 năm quan hệ năng động và hiệu quả Việt Nam - Hà Lan

Infographic những thành tựu đạt được nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan.

infographic vietnam halan