site

Kinh doanh tại Việt Nam: Cơ hội cho tất cả

Kinh doanh năm 2017: Cơ hội cho tất cả, Thông tin Kinh tế Việt Nam năm 2017 - Báo cáo của World Bank (bản tiếng Anh).