site

Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2016

Báo cáo Kinh tế Việt Nam năm 2016 (bản tiếng Anh) do Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam công bố.