site

Hồ sơ thị trường Hà Lan

Báo cáo Hồ sơ Thị trường Hà Lan nhằm Hỗ trợ Bộ Công thương nghiên cứu và tập hợp hồ sơ thị trường của các nước thành viên EU và nghiên cứu một số ngành liên quan đến xuất khẩu của Việt Nam.

Báo cáo được thực hiện bởi Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu.