site

Dự án

VCT Việt Nam

Số 26, Ngõ 55, phố Đỗ Quang,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84.24.3.553 54 86

F: +84.24.3.553 94 24

E: hanoi@vctvietnam.com

W: www.vctvietnam.com

VCT Hà Lan

89 Laan van Meerdervoort,
2517 AT, The Hague,
The Netherlands

T: +31.70.388 59 65

F: +31.70.388 59 64

E: info@vietnamconsult.nl

W: http://vietnamconsult.nl/

Dobla

Dobla b.v., http://www.dobla.com/

Từ nghiên cứu thị trường đến tư vấn chiến lược, từ xin tài trợ đến tư vấn hoạt động và các giải pháp tại địa phương, từ chuyến giao kiến thức đến thiết lập các mối quan hệ kinh doanh lâu dài, Dobla đã thành lập nhà máy sản xuất hiện đại và Học viện đào tạo về bánh tại Việt Nam.


Nhà máy sản xuất của Dobla tại Vũng Tàu


Sản phẩm của Dobla