site

Quản lý tài trợ và Thiết kế Tài chính

VCT hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc kỹ thuật về tài chính bằng việc tiến hành thu hút nguồn tài chính và tài trợ từ các quỹ và chương trình phát triển song phương và đa phương.

Khi có ý định tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu những chương trình ưu đãi và cơ hội được tài trợ - được cung cấp bởi hơn 150 chương trình ODA. Bằng cách sử dụng các dịch vụ quản lý tài trợ của chúng tôi, quý vị có thể giảm thiểu rủi ro và chi phí, trong khi tăng lãi suất đầu tư.

Dựa trên những đề xuất của chúng tôi, quý vị có thể lựa chọn một hoặc một số từ các quỹ hoặc chương trình tài trợ để có lựa chọn tối ưu về nguồn tài chính cho dự án của quý vị.

Một số ví dụ về các chương trình tài trợ:

  • PSI/PSOM
  • Transition Facility
  • DHK (Demonstration Project, Feasibility Study, Knowlegde Acquisition)
  • ORIO
  • Partners for water
  • Package for Growth
  • FOM

Dự án điển hình: Wassenburg Medical Devices B.V. và Dobla B.V.

Nhà máy sản xuất của Dobla tại Vũng Tàu Nhà máy sản xuất của Wassenburg tại Hưng Yên