site

Phát triển dự án và Phát triển Kinh doanh

Mở rộng hoạt động của quý vị tại các vùng lãnh thổ không quen thuộc sẽ hàm chứa nhiều rủi ro, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi, nơi mà cơ hội mới cũng như những trở ngại liên tục xuất hiện. VCT thấu hiểu nhu cầu khách hàng của mình và có kiến thức về Việt Nam. Mạng lưới rộng lớn và các mối quan hệ đáng tin cậy của VCT trên cả nước sẽ cung cấp cho bạn một loạt các dịch vụ, hỗ trợ bạn trong làm ăn kinh doanh của bạn tại Việt Nam và với Việt Nam. 

VCT có những tư vấn có giá trị ngay từ giai đoạn đầu hoạt động của bạn, giúp bạn đặt những viên gạch đầu tiên cho nền tảng của hoạt động của bạn tại Việt Nam. Nghiên cứu thị trường của VCT cung cấp cho bạn một hình ảnh rõ ràng, một bản đồ toàn diện về cơ cấu thị trường với tất cả các bên tham gia được xác định và liệt kê đầy đủ. VCT mang đến cho bạn cái nhìn sâu sắc và làm phong phú thêm tầm nhìn của bạn, giúp bạn đầy đủ thông tin hơn khi ra quyết định và lập kế hoạch tốt hơn.
Việt Nam (và châu Âu) có rất nhiều cơ hội thành lập các liên doanh và các hình thức hợp tác khác và VCT có thể hỗ trợ quý vị tìm kiếm những đối tác phù hợp, tổ chức các cuộc gặp và trợ giúp quý vị tìm kiếm các nguồn đầu tư.

Dự án điển hình: Ned-deck Marin B.V.http://www.neddeckmarine.com

Từ những gợi ý ban đầu đến các tư vấn mang tính chiến lược, từ ý tưởng về dự án đến xin tài trợ, thành lập cơ sở sản xuất tại nước sở tại, bao gồm cả các tư vấn về phương thức hoạt động và các giải pháp tại địa phương, Ned-Deck Marine đã phát triển kinh doanh và thị phần của mình tại Việt Nam.

Nhà máy của Ned-Deck Marine

Nhà máy của Ned-Deck Marine